Parkinsonova choroba

Stáří s sebou bohužel kromě odpočinku a času pro sebe, přináší i mnohá trápení. Jedním z nich je právě Parkinsonova choroba, v našich končinách poměrně časté neurodegenerativní onemocnění. Označení “neurodegenerativní” o nemoci mnohé napovídá, jinými slovy se však dá říci, že se jedná o nemoc zasahující nervový systém, přičemž degenerací a odumíráním buněk nervového systému dochází k velkému množství symptomů znesnadňujících každodenní činnosti a kvalitu života. 

Mezi zcela běžné a nejčastější příznaky provázející tuto chorobu patří bezesporu třes - ať už končetin či celého těla nebo jeho částí. Obvykle se objevují i tiky v oblasti obličeje, či mimoděčné nepřirozené pohyby hlavou, které však osoba s Parkinsonem ve většině případů vůbec nevnímá. Vlivem třesu dochází k postupnému zhoršování jemné motoriky i problémům s pohyblivostí celkově. Ačkoliv se Parkinsonova choroba nedá prozatím zcela vyléčit, současná moderní medicína dokáže postup a projevy nemoci výrazně zpomalit. Není náhodou, že řada institucí zaměřujících se na neurologii, se začala v posledních velmi zajímat o možné léčebné využití konopí a jeho účinných látek, jako je například nepsychotropní kanabinoid CBD.

Podle výsledků studie z roku 2018 provedené na oddělení neurochirurgie univerzity v Pittsburghu, by CBD mohlo mít pozitivní efekt při léčbě nejen Parkinsonovy choroby, ale také dalších onemocnění nervové soustavy, jako je Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, nebo dokonce neuropatická bolest. Za tímto zjištěním stojí zejména protizánětlivé a imunosupersivní schopnosti CBD, stejně jako tišící a uvolňující efekt. Díky těmto vlastnostem napomáhá CBD k uvolňování napjatého svalstva, čímž přispívá ke zmírnění frekvence křečí, třesu a zmiňované neuropatické bolesti. Kromě toho pittsburghská studie rovněž poukazuje na fakt, že CBD může efektivně chránit buňky nervové soustavy před jejich odumíráním a podporovat tzv. neurogenezi - laicky řečeno obnovu neuronů a jejich produkci z nervových kmenových buněk. 

Velkým plusem CBD při léčbě Parkinsonovy choroby by rovněž mohl být anxiolytický účinek, neboli schopnost tlumit projevy úzkosti, strachu, deprese, smutku a dalších psychickým obtíží, jelikož právě s nimi se tito pacienti potýkají velmi často. Toto ostatně naznačuje také kanadský souhrn výzkumů z roku 2019 provedený pod záštitou Fakulty medicíny univerzity v Torontu. V rámci tohoto souhrnného dokumentu byly zmíněny schopnosti CBD napomáhat ke kvalitnějšímu spánku a odbourávat problémy s nespavostí. CBD se v této oblasti jeví jako potenciálně vysoce prospěšně. Pacienti s Parkinsonem si také často pochvalovali snížení třesu a zlepšení kvality života.

Showing 1 to 6 of 6 (1 Page)